Hoppa till sidans innehåll

Vi söker dig som vill arbeta i styrelsen

05 JAN 2021 20:35
Snart är det dags för årsmöte i vår fina förening och vi behöver förslag på personer som kan tänka sig uppdrag i styrelsen eller som valberedning!
  • Skapad: 05 JAN 2021 20:35

Många platser i styrelsen behöver fyllas med olika kompetenser och vi letar särskilt efter någon med kunskap om ekonomi som vill vara kassör.  

Är du den person som kan tänka dig ett sådant uppdrag eller vet du någon annan?  Den person som lämnas som förslag ska vara tillfrågad och ha accepterat en nominering till ett uppdrag, detta är viktigt.  Valbar till styrelsen och valberedningen är röstberättigad medlem i Stork. Anställda inom Stork får inte väljas till ledamot i styrelsen, valberedningen eller till revisor i föreningen. En ledamot i en föreningsstyrelse får inte vara försatt i konkurs.

Läs mer om uppdragen längre ned. Vill du veta mer om uppdragen kan du gärna kontakta nuvarande ordförande Anna Bergström eller valberedare Birgitta Larsson Zettergren.

Vill du nominera dig själv eller någon annan, besvara de tre frågorna här nedan och maila sedan svaren och din nominering till Birgitta om det gäller nominering till styrelseuppdrag och till Anna om det är nominering till valberedningen.

  1. Vilket uppdrag avser nomineringen, ordförande, styrelseledamot, valberedare?
  2. Vad i uppdraget har fångat ditt intresse?
  3. Vad är det hos dig som gör dig lämplig till uppdraget?

Årsmötet hålls digitalt den 28 februari 2021. Länk publiceras här på vår webbplats två veckor innan.  Nominering till styrelseuppdrag behöver därför komma in senast den 4 februari så valberedningen har tid att sätta ihop ett förslag till styrelse att presentera på årsmötet, om möjligt presenteras förslaget innan på webben. Till uppdrag i valberedningen går det bra att nominera till den 18 februari.

Så kom igen nu alla Storkare – nu hjälps vi åt att hitta engagemanget och gör detta till en demokratisk process som alla kan påverka!

Kontakt

Birgitta Zettergren, valberedning
This is a mailto link   telefon 076-8309644

Anna Bergström, nuvarande ordförande i styrelsen
This is a mailto link     telefon 070-4387643

 

Med Vänliga hälsningar
Styrelse och valberedning

 

Styrelseuppdrag Storvik Ovansjö Ridklubb

 

Ledamot i styrelsen
Styrelsen består av minst sju medlemmar varav en ska vara ordförande. Ordförande beslutas av årsmötet. Inom styrelsen utses sedan viceordförande, sekreterare och kassör bland de valda ledamöterna.  Alla i styrelsen är ledamöter och en ledamot i en föreningsstyrelse får inte vara försatt i konkurs.

Inom styrelsen finns olika ansvarsområden som exempelvis tävling. Fler medlemmar än styrelseledamöter arbetar med olika grupper och projekt men ett rapporteringsansvar finns till styrelsen som är ytterst ansvariga. Olika arbetsuppgifter tilldelas också efter behov. Styrelsen ska arbeta och agera som ett team och är beroende av medlemmar och personal för att verksamheten ska fungera. I vår förening är styrelsen också arbetsgivare för de anställda med ordförande som ytterst ansvarig och som i praktiken hanterar rollen som arbetsgivare.

Viktigt för samtliga ledamöter i styrelsen är att representera föreningens vision och ledstjärnor. Alla i styrelsen arbetar för fungerade dialog och kontakt med medlemmarna, är engagerade och sprider god stämning. Att bidra med idéer till utveckling är viktigt och även att vara delaktig i att förverkliga dem.

Styrelsen sammanträder cirka en gång i månaden och har dessutom en till två planeringsdagar per år. Ordförande kallar övriga styrelsen till möten och förbereder ärenden och handlingar till mötet, ledamöter ansvarar för att ta del och läsa handlingar inför mötet.

 

Ordförande
Ordförande är styrelsens ordförande vilket också kallas föreningens ordförande. Ordförande kan uttala sig ensam i föreningens namn.

En ordförande för Stork bör vara genuint intresserad av både verksamhet och uppdraget som ledare för en styrelse. Dagligen handlar uppdraget mycket om att samarbeta med ridskolechefen i frågor som kvalitet, personal, verksamhet och utveckling. Uppdraget innebär också att ha nära kontakt med nyckelpersoner på myndigheter och planera för styrande dokument som årsberättelser, framtidsvision och verksamhetsplan.

Ordförande bör vara en person som har lätt att komma överens med andra människor och en driftig person som sätter igång och slutför arbeten. God organisationsförmåga samt förmåga att se helheter framför detaljerna är också önskvärt. En viktig egenskap hos ordförande är att genom förtroende för styrelse och medlemmar kunna delegera både arbete och ansvar till andra, detta för att skapa engagemang och för att ett styrelsearbete inte är ett ensamarbete.

Styrelsen med ordförande som ytterst ansvarig är arbetsgivare och därför är kunskap kring arbetslagar och arbetsgivaransvar meriterande.

 

Vice ordförande
Viceordförande är ordförandens ersättare då ordförande inte har möjlighet att fullgöra sitt uppdrag. Det är därför viktigt att viceordförande är väl insatt i föreningen och verksamheten.

Om ordförande avgår under mandatperioden väljs ny ordförande vid nästa årsmöte eller om styrelsen kallar till ett extra årsmöte. Viceordförande blir inte automatiskt ordförande men sköter ordförandes uppgifter tills föreningen valt ny ordförande. I stadgarna står det hur man ska gå till väga.

 

Sekreterare
Sekreteraruppdraget handlar mycket om att underlätta styrelsens arbete. Sekreteraren bör vara kommunikativ, kunna sammanfatta väl samt organisera och planera arbetet.

Till sekreterarens uppgifter hör att skriva protokoll och se till att de blir justerade samt vid behov skriva protokollsutdrag. Sekreteraren sköter delar av föreningens korrespondens och håller också kontakt med myndigheterna samt ansvarar för dokument som verksamhetsplan och årsberättelse, vilka behandlas av styrelsen och godkänns av årsmötet.

Kassör
En kassörs uppgift är ytterst viktigt i en förening då det krävs insikt och kunskap i hur verksamheten finansieras. Goda egenskaper hos en kassör är ekonomisk kunskap och god ordning och reda. Från och med 2021 kommer kassören i Stork att få stöd i arbetet med upprättande av budget och bokslut av Föreningsekonomi i Sandviken som även hanterar den löpande bokföringen och stöttar i andra moment utifrån föreningens behov som t.ex. löneutbetalningar.

Kassören är den som löpande rapporterar ekonomi till övriga styrelsen och anställda samt bistår styrelsen vid planering av ekonomin. Kassören ser till att styrelsen nedtecknar alla viktiga ekonomiska beslut i styrelseprotokollen. Styrelsen som helhet har det yttersta ansvaret för vad kassören gör och för föreningens ekonomi och bokslut.

Skribent: Sandra Diekmann
Epost: Adressen Gömd

SAMARBETSPARTNERS

Logotyp Sandvikens kommun

 

 Logotyp Sandvikenhus

SISU samverkan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Postadress:
Storvik Ovansjö RK - Ridsport
Ovansjövägen 212
81293 Kungsgården

Kontakt:
Tel: 029037661
Fax: 029037662
E-post: This is a mailto link

Se all info