Hoppa till sidans innehåll

Medlemsmöten


2015-10-25

Drygt ett 30 tal medlemmar samlades klockan 14.00  för att se uppvisning med  hästagility med miniatyrhäst, friserhäst med vagn samt alla våra fem lotterihästar.

Efter uppvisningen samlades medlemmarna i cafeterian där ordförande Carina Björk inledde och sedan lämnade över till Gert sköld som gick igenom förslag till budget för 2016.

Kort ekonomisk historik

De senaste åren har vi haft en god ekonomi efter den stora insats som gjordes för att rädda klubben. 2013 fick vi ett stort överskott då alla samlade in pengar och även 2014 genererade ett överskott på  280 000 kronor. För 2015 budgeterade vi ett överskott på 60.000 men prognosen visar istället minus 11 000 då kostnaden för el och vatten ökat kraftigt med hela 40% jämfört med året innan. Hur förbrukningen av el och vatten kunnat öka så mycket undersöks just nu tillsammans med Sandvikens kommun.  

Budget för 2016

Vi omsätter ungefär 3,6 miljoner kronor per år med 6 personer anställda på 5,5, tjänster. Om vi inte gör någon förändring alls jämfört med i år hamnar vi på 15.000 i underskott för nästa år. Målet är att få  75.000-100.000 i överskott för att kunna köpa 2 nya hästar per år. Snittåldern på våra hästar är nu 13 år.  

För att kunna göra detta måste vi minska kostnader eller öka intäkterna. 2012 genomförde vi mycket stora kostnadsminskningar med bl.a. personalneddragning vilket gör att vi inte kan minska kostnader så mycket mer nu, snarare behövs ökade intäkter.

Styrelsen lägger därför ett förslag om att genomföra avgiftshöjningar och ytterligare aktiviteter för 2016. Avgifterna har varit oförändrade från 1 juli 2014, men våra kostnader för främst el, vatten, löner och mat till hästarna ökar stadigt med 3-4% varje år. Dessutom behöver vi hela tiden investera i ny utrustning och självklart i nya hästar.


Styrelsen lade fram förslag att:

  • att alla ridavgifter höjs med 5 kronor från och med 1/1 2016, (motsvarar 3% höjning eller 200 kr/år)
  • att stallhyrorna höjs med 70 kronor per månad för ponny och 80 kronor för häst från och med 1/2 2016
  • att övriga avgifter (ridhuskort och liknande) höjs med 3% från 1/1 2016.


Detta ger klubben cirka 75.000 kronor i mera intäkter. Tillsammans med 6 extra uteritter, en extra dressyrtävling och teorivecka med dagläger och pay & ride och pay & jump på sportlovet så ger det cirka  110.000 kronor i mera intäkter. Det gör att vi kan fortsätta all verksamhet vi har idag och även köpa två nya hästar nästa år.

Marianne Eriksson Axelsson presenterade förslag till medlemshästen, ett initiativ för att genom andelar om 500 kronor kunna bidra till ytterligare en häst. Förslaget togs emot positivt och mötet bestämde att genomföra den satsningen från november fram till årsskiftet.

 

Frågor från medlemmarna

Har ni tänkt på att ha ridlektioner på lördagar? Ja det har använts tidigare men nu har vi många andra aktiviteter på lördagarna, till exempel de planerade uteritterna. En instruktör som arbetar lördagar är också betydligt dyrare än normal arbetstid vilket gör att det inte blir så lönsamt. samt att det kostar med instruktör på lördagar. 


Gäller höjningen av ridavgifterna även hoppträningen på onsdagar?  Svaret är ja, vi kommer att höja alla lektioner  5 kronor.


Ska också anläggningskortet höjas fast det är begränsat med ridtider? Svaret är ja även här. Diskussion om att utebanan skulle kunna användas mer om det fanns belysning. Har vi tur så har medlemmen Lars Palm möjlighet  att få tag begagnade belysningsstolpar som behöver kompletteras med ledlampor. Det ger oss en tillfällig och billig lösning i väntan på total renovering av utebanan som vi hoppas kan genomföras nästa år.  


Kan vi inte ordna fler tävlingar och hur mycket tjänar vi på en tävling? I snitt ger en tävling 10.000 kronor i vinst. Just nu kan vi inte öka antalet tävlingar då vi inte har någon fungerande utebana.  Under november hålls ett extra tävlingsmöte för att diskutera hur ideella arbetet ska gå till. Förslag kom på att att skapa en tävlingssektion för nästa år som när tävlingskalendern för 2016 är klar kan dela ut uppdrag.


Kan vi inte genomföra en långritt med övernattning?  Styrelsen ska undersöka intresse och återkomma i frågan.


Går det att boka privatlektioner från någon av instruktörerna på lektionshäst och privat häst? Svaret är ja, men beroende på hur övriga verksamheten ser ut. Efterlystes en särskild tid som kan vara avsatt till privatlektioner och instruktörerna undersöker det.  

 

Styrelsen 

Storvik Ovansjö Ridklubb

 


 

 

2014-06-08

Information efter medlemsmötet den 8 juni
Drygt 30 personer deltog i mötet där styrelsen informerade om det ekonomska läget för föreningen, förslag till höjning av avgifter samt byte av ridhustak och underlag i ridhuset. 

Ordförande Carina Björk ledde mötet. Sandra Diekmann antecknade. Kassör Gert Sköld redovisade det ekonomiska läget samt förslag till höjning av avgifter. Presentationen av det ekonomiska läget hittar du här: Ridklubbsekonomi  - eller Hur mycket är ett lagom resultat (pdf-fil som öppnas i nytt fönster)

Styrelsens förslag till  att höja avgifter enligt till medlemsmötet från och med 1 juli för ridavgifterna och från 1 september för privat uppstallning.Medlemsavgifterna från och med 2015. Medlemsmötet tar formellt beslut om medlemsavgifterna, övriga avgifter åligger styrelsen att besluta om. 

Medlemsavgift 2015 höjs med 25 kr för alla medlemstyper (junior, senior och familj)

Ridlektioner höjs med 5 kr per lektion

Minihopp höjs med 10 kr per lektion

Stallhyra höjs med 120 kr för ponny och 130 kr för häst

 

Lotta Nyman informerade om arbetet med att byta ridhustak och underlag i ridhuset som kommer att påbörjas under vecka 27. Sandvikens kommun har upphandlat en byggare som ska genomföra projektet som beräknas ta 8-10 veckor innan det är helt klart. Se vidare mer aktuell information om projektet under nyheter på startsidan. 

 

Styrelsen 

Storvik Ovansjö Ridklubb

 


 

2013-05-08

 

Information efter medlemsmötet den 21 april

 

Medlemsmötet den 21 april var tyvärr var det inte lika välbesökt som tidigare möten, men tack för stort engagemang från er som var där!  Här berättar vi vad vi gick igenom för er som inte var där.

 

Genomgång ekonomiskt läge

Kassör Gert Sköld redovisade det ekonomiska läget.  På den positiva sidan har vi att alla skatteskulder och alla deklarationer är i fas samt att lönebidragen är återställda. För att minska kostnaderna har styrelsen inlett förhandlingar om att minska bemanningen, vilket inte kommer att påverka lektionsverksamheten. Negativt är att skulderna från 2011 visade sig vara nästan 1,3 miljoner istället för drygt 900 000 kronor. Det innebär att utan extra insatser så kommer föreningen inte kunna betala löner och leverantörer från och med juni i år. Mötet kom inte fram till några konkreta förslag på extra insatser.

 

Nya rutiner för fakturering

Styrelsen föreslog medlemsmötet att införa nya rutiner för fakturering vilket medlemsmötet godkände. Nya rutiner kommer att bli enligt nedan:

Medlemsavgifter – faktureras årligen i januari

Ridavgifter - faktureras två ggr per termin

Stallhyror - faktureras månadsvis

Anläggningskort - faktureras terminsvis

Enskilda aktiviteter – faktureras före aktiviteten

Vi kommer att skicka ut påminnelse 10-20 dagar efter förfall som sedan går vidare till inkasso/indrivning senast 30 dagar efter förfall. Inkasso innebär automatiskt att ridning/stallplats upphör tills skulden reglerats.

 

Satsning på lotteriet – teckna dig innan 20 maj!

Vi berättade om vår satsning på ett lotteri för att finansiera hästköp. Medlemsmötet godkände förslaget att intäkterna från de första månaderna ska gå in i klubben för att användas där det bäst behövs för finanserna. Därefter ska alla intäkter från lotteriet fonderas för att köpa hästar.  Här kommer du till sidan med mer information om lotteriet.

Ideélla insatser – förslag på mininivå
Styrelsen presenterade ett förslag på att införa krav på ideélla insatser för alla ridande medlemmar.  Medlemsmötet bestämde att alla ridande medlemmar ska göra minst två insatser per termin: ett pass i cafeterian och ett pass som funktionär. Styrelsen återkommer med förslag på hur det ska genomföras.  

 

Vi behöver fler och nya sponsorer

Marknadsgruppen informerade om jakten på nya sponsorer.  De har tagit fram kontaktkort som delades ut och alla som vill kan ringa och ha ett inledande samtal med företag om att sponsra vår klubb. Efter det samtalet tar Phil Etheridge eller Åsa Härtull över och tecknar avtal med de som visat intresse. Alla som kan tänka sig att ringa några samtal kan kontakta Phil eller Åsa för att få kontaktkort.

 

Någon som vill vara med i anläggnings- och fastighetsgruppen?

Vi efterlyste också en eller två medlemmar i en anläggnings- och fastighetsgrupp som Sandvikens kommun vill ha. Vi behöver ha någon utöver ridlärarna som kan fundera och planera vad som behöver göras på vår anläggning. Gärna någon med bakgrund i fastighetsförvaltning eller vaktmästeri. Känner du dig manad så kontakta ordförande Carina  Björk.

 

Någon som vill vara med och arrangera föreningens 40-års firande?

Vi vill också gärna ha några som kan åta sig att planera föreningens 40-års firande.  Ta kontakt med ordförande Carina Björk om du är intresserad.

 

Övriga frågor

Mötet bestämde att vi ska ta tillfället i akt och visa upp oss när Jernvallen firar 75-års jubileum med att arrangera idrottens dag den 7 september.

 

Vidare informerade styrelsen om förlängd ridtermin och möjligheten att hyra sommarhäst som både ska ge mer pengar till föreningen men även mer ridmöjligheter till medlemmarna. Båda satsningarna togs emot positivt av medlemsmötet.

 

 

Styrelsen

Storvik Ovansjö Ridklubb


 

 

2013-04-14

Hej!

Här har vi samlat lite information som vi vill dela med dig som medlem. Först och främst vill vi påminna om medlemsmötet den 21 april kl. 16.00 i Cafeterian på ridklubben. Då kan vi berätta mer om läget nu och framåt. Alla är varmt välkomna!

  

Är faran över nu?

Nej, tyvärr så är situationen fortsatt kärv trots de fantastiska insatserna då vi samlade in nästan 500.000 kronor på tre veckor. Vid medlemsmötet blir det också en ordentlig rapport om ekonomin som inte är i balans ännu på grund av nya skulder som dykt upp. Då tar vi en diskussion om vad vi ytterligare måste göra för att klara situationen.

 

Ett lotteri för att köpa nya hästar

En aktivitet vi tror mycket på är ett lotteri där du kan teckna dig för ett lottnummer under ett år. Syftet med lotteriet är att överskottet ska gå till att köpa in nya hästar, vilket vi behöver eftersom vi glädjande nog är fler ridande nu! Vårt mål är att sälja 200 lotter per månad och en lott kostar 150 kr. Du får självklart abonnera på hur många lotter du vill och man behöver inte vara medlem, all släkt, vänner och bekanta är välkomna. Kolla in lediga lottnummer på listan över lottnummer och mejla This is a mailto link  för att teckna dig för ett lottnummer mellan 1 och 200.

 

Succé för aktiviteterna på påsklovet!

Två fulla dagläger arrangerades och både blåbärshoppning och lingondressyr med många startande. Bra ordnat och bra lovaktiviteter för alla lediga barn och ungdomar.

 

Vi förlänger ridterminen med tre veckor (vecka.25-27) och erbjuder alla möjlighet att boka in ridpass.

 

Under veckorna 28-31 erbjuder vi också möjlighet att hyra en av ridskolehästarna som din egen sommarhäst en eller flera veckor. Anmäl ditt intresse till någon av ridlärarna.

 

Den 9 juni planeras för en vårshow som du inte får missa. Ta med alla du känner på den!.

 

Bra start för arbetsgrupperna, men vi behöver vara flera!

Aktivitetsgruppen har främst börjat med att bemanna cafeterian, både inför tävlingar och på vardagskvällar. Vi ska även arrangera ett antal tillfällen med pay & jump under vårterminen. Kontaktpersoner är Annika Helmbrandt och Ingela Norring.

 

Marknadsgruppen har arbetat med att ta fram nya sponsringspaket för tävling, hinder och skyltar inne i ridhuset. Här behöver vi också bli fler som vill jobba med att marknadsföra STORK och få in nya pengar. Kan du ställa upp och ringa till företag eller har du bra idéer så hör av dig till Phil Etheridge eller Åsa Härtull. Marknadsgruppen ska också affischera alla skolor i närområdet för att berätta att man kan börja rida hos oss.

 

Ungdomssektionen har genomfört en uppskattad filmkväll för de lite äldre medlemmarna. Under april och maj arrangerar Ungdomssektionen ridlekis för barn upp till 5 år vilket redan är fulltecknat för 10 platser! Kontaktperson för US är Cornelia Andersson.

 

Tävlingssektionen arbetar vidare och vill också gärna bli fler för att kunna genomföra bra tävlingar. Kontaktperson är Viktoria Åberg.

 

Förutom arbetsgrupperna som startat efterlyser vi också en grupp som vill planera och genomföra klubbens 40-årsfirande. Intresserad av att vara med? Kontakta ordförande Carina Björk.

 

Vi söker också medlemmar som vill vara med i en anläggningsgrupp där vi tillsammans med Sandvikens kommun planerar behov och åtgärder. Här söker vi några som kanske har erfarenhet från fastighetsskötsel eller vaktmästeri?

 

Alla medlemmar är lika viktiga och välkomna! Hoppas att detta ger dig en inblick i hur läget för Storvik Ovansjö Ridklubb är nu och att du vill veta mer och kan komma på medlemsmötet den 21 april. 

 

Styrelsen och Ridlärarna

 


 2013-03-07

 

Detta sker i dagsläget!

Hej!

Jag heter Carina Björk och är vald av er medlemmar till att vara ny ordförande i Stork. Jag tackar för det förtroendet och jag tycker det skall bli ett intressant och ett roligt uppdrag som jag lovar att utföra så bra jag bara kan. 

Jag är ju inte ensam, som tur är, med att vara invald i nya styrelsen. Vi är i stort sett en helt ny styrelse som tar vårt uppdrag på fullaste allvar. Vi kommer att lägga ut lite infomation om oss själva på hemsidan så ni kan läsa och se vilka vi är och vad vi har att tillföra klubben. De andra är lika entuastiska inför detta uppdrag som jag. 

Vad händer just nu?

I klubben just nu pågår det ett gediget arbete med att sammaställa de arbetsgrupper vi har skapat.

- Ungdomssektion, har en egen mail numera på hemsidan.

- Tävlingssektion, 12 pers, har ingen mail, vi får se om det finns behov till det.

- Aktivitet

- Marknad

- Ekonomi

Dessa grupper skrivs det arbetsbeskrivningar för just nu. Vill DU vara med så maila till ridklubben och säg till. Vi behöver verkligen DIG. Vi behöver även dina syskon, vänner eller andra anhöriga som kan tänka sig att hjälpa till med olika aktiviteter.

Ex på aktiviteter:
Baka, stå i cafeterian, hjälpa till att underhålla hinderstöd, måla, tävlingar, parkeringsvakt, hagar, allt möjligt som vi behöver hjälp med. Det finns hur mycket som helst.

Annat som sker just nu är översikt på hur vi ska få in flera ridande, ev ändringar i ridgrupper för att få ut så mycket ridtid som möjligt. Ev ändringar i ridhusschema, omfördelning av arbetsuppgifter hos instruktörer så de kan ha flera lektioner, förlängning av öppet tider för utomstående som vill nyttja ridhuset och mycket mycket mera. 

Gert som är vår strålande ekonom och kassör sitter med den tuffaste biten. Han går igenom alla utgifter och inkomster. Har gjort en budget som vi nu skall försöka hålla även om det kommer att bli förändringar under året vilket det oftast blir när vi har med människor och djur att göra.

Jag hoppas att ni förstår att det sker mycket rörelse som kanske inte syns direkt med blotta ögat men vi kommer att lägga ut information så fort vi kan.

Tack än en gång för all hjälp vi fått och jag hoppas att alla våra medlemmar fortfarande kommer att engagera sig och var med i att få ett aktivt Stork.....

Med Vänlig Hälsning


Carina B


 

Vad har hänt sedan 9 oktober

 

Jo, det har hänt massor....

I december kom det fram att vi låg riktigt illa till hos kronofogden. Vi hade en skuld på ca 600 000 kr. Vi hade krismöten dit medlemmar verkligen kom och var beredda att satsa och att kämpa för ett fortsatt Stork. Det tändes en enorm glöd och många som tidigare varit medlem i Stork hörde av sig och ville hjälpa till.  

Alla medlemmar har verkligen ställt upp för att rädda Stork på ett eller annat sätt.

Det gjordes försäljningar av bakverk som drog in otroligt mycket pengar. Det har sålts strumpor, smycken mm. Det gjordes en kampanj på facebook som drog in över 500 000 kr. Flera privatpersoner, restauranger och andra företag har både sponsrat och skänkt pengar. Tidningar skrev om oss, vi till och med dök upp i tv. Det har varit en fantastiskt energi som vi hoppas kunna få behålla i klubben.

Vi har gjort arbetsgrupper utifrån det som kom fram från medlemsmötet. Grupperna är ekonomi, marknad, ett aktivt US, aktivitetsgrupp. Där kommer allt med Vi-känsla, cafeteria, sponsring, utveckling osv delas upp.

I dagsläget behöver vi DIG att närvara vid möten och vara delaktig i grupperna. Det är din klubb och vi vill att alla som kan engagera sig gör det. 

Vi har även bytt styrelse. Det finns uppdaterat under fliken styrelse. Allt styrelsen gör kommer att läggas ut så det som sker blir synbart för alla. Vi uppskattar om ni kommer med synpunkter och vi har numera en mail där ni kan nå oss direkt.


Just nu sker mycket pappersgöra i klubben som tar lite tid. Det sker även översikter över arbetsscheman och ridhusschema. Aktiviter med US och en framtidsplanering.

Så hör gärna av dig och var med och hjälp oss utveckla klubben, vi behöver dig!

 

Rapport från medlemsmöte den 9 oktober.

 

Vi var ca 15 personer som träffades på Birgittagården i Kungsården och med hjälp av Linnea Hedberg från SISU jobbade vi med att komma fram till olika prioriterade områden i vår verksamhet.

 

Tankarna om vad vi ville lägga tyngden på fick flöda fritt och ur det kom det fram 7 olika arbetsgrupper. I varje grupp samlades olika idéer om vad som skulle kunna bli bättre och mer av.

 

UTBILDNING

Föreläsningar och andra aktiviteter utan häst. Utbildningar typ körning, Horsmanship, klippning. Mera aktiviteter på daghtid. Träna longering/tömkörning. Ridborgarmärket. Gästföreläsare. etc

 

INFO/KOMMUNIKATION

Uppdatera hemsidan, foto på aktiviteter samt styrelsen. Mer/bättre info till ryttare och föräldrar. Välkomstmapp även gällande privatrutiner, foton. Faddersystem. etc

 

UTEBANAN

Bättre underlag. Belysning. Läktare mm.

 

VI-KÄNSLA

Öka gemenskapen. Mer engagemang grån medlemmarna. Fler som involverar sig. Prylbytardagar. Öppethus. mm.

 

UTBYTE MED ANDRA

Bättre och mer samarbete med andra klubbar.

 

FÖRSÄLJNING

Hålla i försäljning av lotterier, inkomstbringande artiklar.

 

CAFETERIAN

Utveckla caféet för att få in mer pengar.

 

Känner du för att arbeta i någon av dessa grupper hör av dig till någon av ridlärarna eller via mailen This is a mailto link

 

Till varje arbetsgrupp ska finnas en kontaktperson i styrelsen för att lättare kunna kommunicera med dem.

Uppdaterad: 08 JUN 2016 03:57
Skribent: Sandra Diekmann

Sponsorer

 

prima4you

 

 

 

SISU samverkan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Postadress:
Storvik Ovansjö RK - Ridsport
Ovansjövägen 212
81293 Kungsgården

Kontakt:
Tel: 0290-37661
Fax: 0290-37662
E-post: This is a mailto link

Se all info