Hoppa till sidans innehåll

Dags att nominera till styrelsen 2019

18 NOV 2018 22:32
Ta chansen att att nominera någon som du tycker skulle göra ett bra jobb i vår styrelse. Här finns info om alla roller och hur du gör för att nominera.
  • Uppdaterad: 18 NOV 2018 22:32

Styrelseuppdrag STORK

Här nedan beskriver vi alla olika uppdrag som finns i styrelsen. Om du vill nominera någon, eller om du själv är intresserad av ett roligt och stimulerande uppdrag, kontakta valberedningen.

Alla medlemmar kan nominera och bli nominerade till uppdrag i styrelse och valberedning. Du måste skicka in din nominering senast den 27 januari 2019. Vill du veta mer om uppdragen ta gärna kontakt med nuvarande ordförande Anna Bergström eller valberedare Birgitta Larsson Zettergren.

 

Så gör du för att nominera dig själv eller någon annan:

  • Du mejlar eller messar namnet på den nominerade (dig själv eller annan medlem) samt vilket uppdrag nomineringen avser till Birgitta Larsson Zettergren i valberedningen.

  • Den person som nomineras till styrelsen eller valberedningen ska vara tillfrågad och ha accepterat nomineringen till ett uppdraget, detta är viktigt.

  • När nominering kommit in skickar valberedningen frågor till den nominerade att besvara.

  • Valberedningen tar vid behov kontakt med den nominerade för ytterligare intervju som underlag och ta fram förslag till styrelse (som beslutas av årsmötet).

  • Vid behov tillfrågar och nominerar även valberedningen medlemmar.

  • Valberedningen tar fram ett förslag till styrelse för föreningen. Förslaget presenteras två veckor innan årsmötet via vår webbplats och facebooksida.

 

 Kontaktuppgifter för nominering:
 

Valberedningen, Birgitta Larsson Zettergren
This is a mailto link
telefon 076-8309644

Styrelsen, ordförande Anna Bergström
This is a mailto link
telefon 070-4387643

 

Antal ledamöter och funktioner i styrelsen

Styrelsen består av minst 7 medlemmar av vilka en ska vara ordförande. Ordförande beslutas av årsmötet. De flesta föreningar väljer minst en vice ordförande, och inom STORK  utses denne av styrelsen. Sekreterare eller kassör kan utses inom eller utom styrelsen. I större föreningar kan anställd personal (funktionärer) fungera som sekreterare och kassör. För STORK agerar styrelseledamöter sekreterare och kassör och utses inom styrelsen.  Ledamot i en föreningsstyrelse får inte vara försatt i konkurs, det gäller alla rollerna.

 

Roller och ansvarsområden

Alla i styrelsen är ledamöter sedan har vissa ledamöter övriga uppdrag med olika titlar så som ordförande, viceordförande, sekreterare eller kassör. Det finns också olika ansvarsområden som till exempel tävlingsgrupp och sponsorgrupp. Fler medlemmar än styrelsens ledamöter arbetar i olika grupper och projekt och rapporterar då till styrelsen som är ytterst ansvariga. Olika arbetsuppgifter tilldelas också efter behov.

Styrelsen ska arbeta och agera som ett team och är beroende av medlemmar och personal för att verksamheten ska fungera. För Storvik Ovansjö Ridklubb är styrelsen arbetsgivare för de anställda och det är ordförande som i praktiken hanterar större delen av det arbetet. 

 

Arbetssätt och möten

Viktigt för samtliga ledamöter i styrelsen är att vara ansiktet utåt för föreningen. Alla i styrelsen har samma ansvar för att informationen och kontakterna utåt medlemmar fungerar.

Som styrelseledamot är det viktigt att vara engagerad och ha viljan att inspirera och komma med idéer och sedan vara delaktig i att förverkliga dessa.

Styrelsen har möten cirka en gång i månaden, ofta på söndag eftermiddag, samt även 1-2 planeringsdagar per år tillsammans med anställda.  Ordförande kallar övriga styrelsen till möten samt förbereder ärendena och handlingarna. Alla ledamöter ansvarar för att ta del av och läsa handlingar inför mötet så att dialog och beslut kan genomföras.

 

Ordförandes roll

Ordförande är egentligen styrelsens ordförande fastän man i dagligt tal brukar tala om föreningens ordförande. Den formella ställningen är inte starkare än för övriga medlemmar. Ordförande måste vara minst 18 år och myndig och får inte vara försatt i konkurs.

En ordförande för STORK bör vara genuint intresserad av både verksamhet och uppdraget som ledare för en styrelse.

Till huvudsakliga uppgifter hör att leda styrelsemöten, som arbetsledare ansvarar ordförande för att samordna föreningens verksamhet i dialog med styrelse och anställda. Uppdraget handlar mycket om att samarbeta med ridskolechefen i frågor som kvalitet, personal, verksamhet och utveckling. Ordförande har också nära kontakt med nyckelpersoner inom kommun samt har koll på styrande dokument som årsberättelser, framtidsvision och verksamhetsplan.

Goda egenskaper hos en ordförande

Att vara social och driftig är bra egenskaper hos en ordförande, liksom att lätt att komma överens med andra människor. Det är bra att vara en person som sätter igång och ser till att arbeten slutförs, har god organisationsförmåga samt förmåga att se helhet framför detaljerna.

Som ordförande är det viktigt att ha förmågan att känns tillit till styrelse och medlemmar så att hen kan delegera båda arbete och ansvar till andra.

På STORK innebär det också att styrelsen, med ordförande som ytterst ansvarig, är arbetsgivare och därför är kunskap kring arbetslagar och arbetsgivaransvar meriterande.

 

Vice ordförandes roll

Vice ordförande är ordförandens ersättare och därför måste hen uppfylla de krav som ställs på en ordförande, alltså vara 18 år gammal och myndig och får inte vara försatt i konkurs.

Vice ordförandens uppgift är att fungera som ordförandens ersättare då ordförande inte har möjlighet att fullgöra sitt uppdrag. Därför är det viktigt att vice ordförande är väl insatt i föreningen och verksamheten.

Ifall ordförande avgår under mandatperioden förrättas ett nytt val vid nästa årsmöte eller så sammankallar styrelsen till ett extra årsmöte. Vice ordförande blir inte automatiskt ordförande, men sköter ordförandes uppgifter till det att föreningen valt ny ordförande. I stadgarna står det hur man går till väga.

 

Sekreterares roll

Sekreteraruppdraget är viktigt och går mycket ut på att underlätta övriga styrelsemedlemmarnas arbete. Goda egenskaper hos en sekreterare är att den är en ansvarsfull person med ordning och reda.

Till sekreterarens uppgifter hör att skriva protokoll och se till att de blir justerade och vid behov skriva protokollsutdrag och posta möteshandlingarna. Det är dock alltid ordförande som ansvarar för protokollet. Sekreteraren bistår ordförande i föreningens kontakt med externa aktörer så som kommun eller andra myndigheter. Tillsammans med ordförande gör sekreteraren förslag till verksamhetsplan och årsberättelse, vilka behandlas av styrelsen och godkänns av årsmötet.

Andra uppgifter kan vara skötseln av medlemsregistret, praktiska arrangemang kring möten och arkivering. Många av dessa uppgifter kan också skötas av annan styrelsemedlem eller medarbetare, beroende på vad som är mest ändamålsenligt.

 

Kassörens roll

En kassörs uppgift är ytterst viktigt i en förening och en roll som är krävande. Kassören sköter den praktiska ekonomin vilket innefattar betalningar, bokföring och handkassan. Kassören gör utkast till bokslut, följer och gör förslag till budget som styrelsen beslutar om. Kassören ger löpande information om ekonomin till styrelsen och anställda för att bistå styrelsen vid planering av ekonomin.

Kassören bör se till att alla viktiga ekonomiska beslut tas med i styrelseprotokollen. På STORK hanterar kassör löneutbetalningar till anställda samt fakturering i samarbete med av anställd medarbetare.

Styrelsen som helhet har det yttersta ansvaret för vad kassören gör och för föreningens ekonomi och bokslut.

Skribent: Sandra Diekmann
Epost: Adressen Gömd

SAMARBETSPARTNERS

Logotyp Sandvikens kommun

 

 Logotyp Sandvikenhus

SISU samverkan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Postadress:
Storvik Ovansjö RK - Ridsport
Ovansjövägen 212
81293 Kungsgården

Kontakt:
Tel: 029037661
Fax: 029037662
E-post: This is a mailto link

Se all info